Psühholoogia

LAPSE EMOTSIONAALNE ARENG

Mõiste „emotsionaalne intelligentsus“ võtsid 1990.aastal kasutusele USA psühholoogid Peter Salovey ja John Mayer, et kirjeldada vajalikke emotsionaalseid omadusi näiteks: empaatia, tunnete väljendamine ja mõistmine, enesevalitsemine,

Lapse tervis

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE – MIS VÕIVAD OLLA TEKKEPÕHJUSED JA KUIDAS LAST TOETADA?

Aktiivsus ja-tähelepanuhäire (ATH) on kõrge pärilikkusega neurobioloogiline häire. ATH TEKKEPÕHJUSED Bioloogilised tegurid on seotud raseduse ja sünnitusega, kesknärvisüsteemi kahjustusega nakkushaiguste põdemise tagajärjel. Riskiteguriteks on ema

Lapse areng

ÕUEMÄNGU TÄHTSUS VÄIKESE LAPSE TERVISLIKULE ARENGULE

Mängu olulisust laste tervislikuks arenguks toetavad mitmed uuringud. Loomupärase ja haarava tegevusena toetab mängimine kognitiivset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset heaolu, pakkudes vajalikku olustikku arenemiseks ja

IDEEPANK Kodused tegevused

Tegevuspilet #27 Kodused tegevused

Avage lapsega ühiselt see tegevuspilet ning viitke koos kvaliteetselt aega!

IDEEPANK Sportlikud tegevused

Tegevuspilet #26 Sportlikud tegevused

Avage lapsega ühiselt see tegevuspilet ning viitke koos kvaliteetselt aega!

IDEEPANK Meelelahutus

Tegevuspilet #25 Meelelahutus

Avage lapsega ühiselt see tegevuspilet ning viitke koos kvaliteetselt aega!

IDEEPANK Kodused tegevused

Tegevuspilet #24 Kodused tegevused

Avage lapsega ühiselt see tegevuspilet ning viitke koos kvaliteetselt aega!

IDEEPANK Meelelahutus

Tegevuspilet #23 Meelelahutus

Avage lapsega ühiselt see tegevuspilet ning viitke koos kvaliteetselt aega!

IDEEPANK Kodused tegevused

Tegevuspilet #22 Kodused tegevused

Avage lapsega ühiselt see tegevuspilet ning viitke koos kvaliteetselt aega!

IDEEPANK Õuetegevused

Tegevuspilet #21 Õuetegevused

Avage lapsega ühiselt see tegevuspilet ning viitke koos kvaliteetselt aega!