Psühholoogia

LAPSE EMOTSIONAALNE ARENG

Mõiste „emotsionaalne intelligentsus“ võtsid 1990.aastal kasutusele USA psühholoogid Peter Salovey ja John Mayer, et kirjeldada vajalikke emotsionaalseid omadusi näiteks: empaatia, tunnete väljendamine ja mõistmine, enesevalitsemine,